Henriëtte Maas
“Een volgende stap naar een
krachtig participatiebedrijf!”

Voorwoord

In dit sociaal jaarverslag kijkt Westrom terug op een zeer enerverend jaar, vol uitdagingen. Bij de start van 2016 gingen we ervan uit dat we nog slechts een jaar te gaan hadden tot de fusie met collega-bedrijf Risse Groep uit Weert. Nagenoeg het gehele jaar heeft in het teken gestaan van het fusieproces tussen Westrom en De Risse. Er is door beide besturen en managementteams alsook diverse ambtelijke werkgroepen hard gewerkt om de beoogde doelen te realiseren. Begin november zijn de besturen tot het inzicht gekomen dat de harde noodzaak om te fuseren inmiddels ontbrak, een fusie op dat moment niet haalbaar was en het proces diende te worden beëindigd. Er bestond geen gedeeld beeld in beide organisaties en bij de gemeenten dat er na de fusie een betere situatie zou ontstaan dan voorheen. Door het proces op dat moment te beëindigen, konden management en medewerkers van beide bedrijven zich focussen op het boeken van resultaten voor de inwoners. 

Het fusieproces heeft zeker ook resultaten opgeleverd voor beide bedrijven. De samenwerking in MVO-platform Konnekt’os en het besluit om de principes van de werkwijze van Werk.kom in de hele arbeidsmarktregio te implementeren, zijn mooie voorbeelden van initiatieven die tijdens het fusieproces zijn genomen. Ook hebben we van elkaar kunnen leren doordat we in elkaars keuken hebben gekeken. Daar hebben beide bedrijven profijt van! 

Op het moment van publicatie van dit jaarverslag is het in gezamenlijkheid met onze vijf deelnemende gemeenten formuleren van de toekomstige strategie van Westrom, het thema dat onze agenda’s bepaalt. Met frisse, nieuwe energie, medewerkers die ervoor gaan en een bestuur dat vertrouwen heeft in de toekomst, gaan we ons tot het uiterste inspannen om van 2017 een succesvol jaar te maken. Als een professionele partner voor zakelijke dienstverlening en arbeidsintensieve productieprocessen. Dé organisatie die mensen middels werk helpt zich verder te ontplooien! 


Roermond, 1 juni 2017

Henriëtte Maas
algemeen directeur

Westrom, partner in participatie