Henriëtte Maas
“Westrom, partner in participatie!”

Voorwoord

Jaarlijks brengt Westrom een sociaal jaarverslag uit. Het Jaarverslag 2015 bevat een opsomming van gebeurtenissen en ontwikkelingen die al weer geruime tijd achter ons liggen, maar die ook hun stempel drukken op de toekomst. Het jaar gaat van start met de invoering van de Participatiewet, die een grote verandering betekent voor de ondernemingen in onze sector. Geen nieuwe instroom meer, de deur op slot voor de Wsw. Een belangrijke ontwikkeling die nog steeds bepaalt welke koers wij als organisatie varen, want Westrom kiest ervoor om zich begin 2015 te profileren als ‘partner in participatie’. Deze profilering is zeer wenselijk en ondersteunend bij de vele activiteiten die wij uitvoeren in het begeleiden van mensen naar werk.

In 2015 slaan we feitelijk een nieuwe weg in, niet alleen door de invoering van de Participatiewet, maar ook vanwege de vele veranderingen in het sociale domein. Die nieuwe weg leidt, letterlijk, vele malen naar de andere kant van de Maas, waar we vergaderen met onze beoogde fusiepartner Risse Groep. We stemmen onze activiteiten steeds nauwer op elkaar af en er verschijnt voor het eerst een gezamenlijke kwartaalrapportage. 

De toenemende samenwerking tussen Westrom en Risse Groep is natuurlijk tweerichtingsverkeer. Daarin betrekken we tevens het MVO-netwerk Konnekt’os, een initiatief van De Risse dat door aansluiting van Westrom naar heel Midden-Limburg wordt worden uitgerold. Ook de oprichting van Businesspost Midden-Limburg BV is een gezamenlijk initiatief.

Westrom is anno 2016 één van de grotere werkgevers in Midden-Limburg; een professionele partner voor zakelijke dienstverlening en arbeidsintensieve productieprocessen. Dé organisatie die in staat is mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, voor te bereiden op de arbeidsmarkt. En dat willen we de markt laten weten! Dat doen we bijvoorbeeld middels de commercial, die in beeld brengt dat 70% van onze medewerkers gedetacheerd is bij een regulier bedrijf.

Met dit jaarverslag geeft Westrom u een kijkje in ons afgelopen jaar; met tekst, met cijfers en met beelden.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.
 

Henriëtte Maas
algemeen directeur