algemeen directeur a.i. Jan Snoek
“Een uniek jaar!”

Voorwoord

Als dit jaarverslag wordt geschreven, is het nieuwe jaar alweer een paar maanden oud. Ondanks dat we sterk de neiging hebben om vooruit te blikken, is dit jaarverslag bedoeld om nog eens stil te staan bij de gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2014.

Het jaar 2014 was in meerdere opzichten een uniek jaar. Het was het jaar waarin door de Eerste en Tweede Kamer gesproken werd over drie grote decentralisaties. De uitkomst voor onze sector: de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015. En daarmee werd 2014 het overgangsjaar van een zogenaamde verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Maar, 2014 was ook het jaar waarin een verdergaand onderzoek is gedaan naar een mogelijke fusie tussen Westrom en collegabedrijf Risse Groep uit Weert.

Zijn het bedreigingen of kansen? Zeker is in elk geval dat het sociale domein in een rap tempo verandert. En Westrom verandert mee! Van uitvoerder van de Wsw en deels de Wwb naar uitvoerder van de Participatiewet. Kernbegrippen daarbij zijn: re-integratieactiviteiten, industriële producten en diensten en arbeidsmatige dagbesteding.

Gelukkig beginnen we niet bij nul. We hebben immers grotendeels al de diensten en infrastructuur in huis waar de deelnemende gemeenten op voort kunnen bouwen. En dat inmiddels al 40 jaar. Een mijlpaal die Westrom samen met haar medewerkers op 1 juli 2014 vierde.

Verder sprongen in het voorbije jaar diverse nieuwe samenwerkingen in het oog: tussen de personeelsadministraties van Westrom en collega-bedrijf Risse Groep, tussen vier sociale werkvoorzieningsbedrijven waaronder Westrom en Monumentenwacht Limburg en tussen ‘Dit is TV’ en Westrom. In dit jaarverslag krijgt u in het kort een overzicht van wat Westrom het afgelopen jaar bezighield. In het verslag staan de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen benoemd. Ook leest u over de gebeurtenissen per divisie en geven we een overzicht van voor Westrom interessante kengetallen.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier!

Jan Snoek
algemeen directeur a.i.